להיות אתך

Father&Son Hands

הלוואי ולא הייתי צריך לישון אף פעם.

הייתי יכול להסתכל עליך לנצח.

להיות אתך כל הזמן,

לראות אותך משחק,

לראות אותך שמח,

לראות אותך ישן,

לשמור עליך.

העייפות זה דבר מעצבן וזה מעצבן שאתה עייף.

זה מקצר את הסבלנות, אתה לא עושה את הדברים שאתה באמת רוצה,

הלוואי ולא הייתי עייף אף פעם.

אבל ילד,

לפעמים אבא גם צריך לישון.

הוא צריך את זה כדי להיות אתך כל הזמן,

לראות אותך משחק ולשחק אתך,

לראות אותך שמח ולשמוח אתך,

לראות אותך ישן ולישון לידך,

לשמור עליך.

אתה יכול לעשות הכל ילד,

אבא לידך כל הזמן.